Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Administratieve
Onze specialisaties
Begeleiding

Wat we allemaal doen

Aanvraag
NIE-nummer

Het NIE-nummer staat voor “Número de Identificación
de Extranjero” en is een identificatienummer dat door
de Spaanse overheid wordt toegekend aan buitenlanders
die in Spanje wonen of werken.

Het is verplicht voor niet-Spaanse burgers om dit
nummer te hebben om zaken te doen in Spanje, zoals
het openen van een bankrekening, het kopen van
onroerend goed of het werken voor een Spaans bedrijf.

Een NIE-nummer kan aangevraagd worden via het
Spaanse consulaat in je eigen land of door een volmacht
te geven aan iemand in Spanje om het namens jou aan
te vragen bij de plaatselijke immigratiedienst.

Beeldmerk Capston Services

Aanvraag
CIF-nummer

Het CIF-nummer staat voor “Código de Identificación
Fiscal” en is een identificatienummer voor
vennootschappen en andere juridische entiteiten
in Spanje.

Het is vergelijkbaar met het btw-nummer in andere
landen en is verplicht voor bedrijven die in
Spanje zaken willen doen.

Om een CIF-nummer aan te vragen, moet de
vennootschap zich eerst inschrijven bij het Registro
Mercantil, het Spaanse handelsregister. Vervolgens
kan de aanvraag voor het CIF-nummer worden
ingediend bij de belastingdienst. Hiervoor moeten
enkele documenten worden voorgelegd, zoals de
inschrijving bij het handelsregister en de statuten
van de vennootschap.

Onderzoek naar de
juridische toestand

Als u van plan bent te investeren in een onroerend goed
in Spanje, is het belangrijk om een onderzoek naar de
juridische toestand van het eigendom uit te voeren. Dit
om ervoor te zorgen dat er geen verborgen juridische
problemen zijn die de aankoop kunnen bemoeilijken
of problemen kunnen veroorzaken in de toekomst. Het
onderzoek omvat verschillende aspecten, zoals het
controleren van de eigendomstitel, de hypotheken,
eventuele rechten van derden, vergunningen en
bouwvoorschriften. Het is belangrijk om te weten dat
de verantwoordelijkheid om de eigendomstitel te
controleren bij de koper ligt. Het onderzoek kan worden
uitgevoerd door een advocaat of notaris die gespeciali-
seerd is in onroerend goed in Spanje. Zij kunnen de
nodige documenten opvragen en analyseren om ervoor
te zorgen dat het onroerend goed vrij is van enige
lasten en problemen.

Controle van de
overeenkomsten

Bij de aankoop van een onroerend goed in Spanje zijn
er een aantal stappen waarbij controle en toezicht
belangrijk zijn om een veilige en succesvolle transactie
te garanderen. Het is van belang om de reservatie,
voorschot of waarborg na te kijken. Dit omvat het
controleren van de overeenkomst, de betalingsvoor-
waarden en de garanties die aan de koper worden
verstrekt. We houden ook toezicht op de ondertekening
van de overeenkomst. Hierbij controleren we nauwgezet
de identiteit van de partijen en de voorwaarden van de
transactie. Verder is het belangrijk om het ontwerp van
de notariële akte voor te bereiden en op te maken.
We controleren de eigendomstitel en de voorwaarden
van de transactie en zorgen ervoor dat de notariële akte
correct en volledig is opgesteld.

Nazicht van de
verhuurlicentie

Als u van plan bent om uw woning in Spanje te verhuren,
moet u een verhuurlicentie (licencia de alquiler
vacacional) aanvragen. Dit is een vereiste van de Spaanse
wetgeving om de veiligheid en kwaliteit van vakantie-
accommodaties te waarborgen. Deze licentie vragen we
aan bij de regionale overheid, waarbij specifieke
documenten en informatie moet verstrekt worden.
Daar deze aanvraag enige tijd kan duren voordat de
licentie wordt verleend, is het dus belangrijk om dit
proces ruim van tevoren op te starten. Eenmaal verleend,
controleren we deze dat en zorgen we ervoor dat deze
geldig is en aan alle wettelijke eisen voldoet. Verder
adviseren we u over waaraan uw eigendom dient te
voldoen volgens de vereisten die zijn gesteld in de
licentie. Het niet kunnen voorleggen van een
verhuurlicentie kan leiden tot aanzienlijke
boetes en problemen.

Begeleiding op maat
van de investering

Wenst u te investeren in Spanje, dan is het belangrijk om
te begrijpen welke administratieve stappen u moet
nemen om uw investering te structureren en succesvol te
maken. Een van de eerste stappen is het oprichten van de
juiste structuur in functie van uw investering. Dit kan
variëren afhankelijk van het type investering dat u doet,
bijvoorbeeld als individu of als bedrijf, participeert u of
levert u het nodige kapitaal tegen een vooraf afgesproken
vast rendement. Capston Services adviseert u over de
verschillende mogelijkheden en helpt u kiezen met wat
het beste past bij uw behoeften en doelen. Pas als u de
voor- en nadelen van elke methode begrijpt kan u de
juiste keuze te maken op basis van uw specifieke situatie.
Naast deze stappen kunnen wij u ook begeleiden bij het
aanvragen van eventuele vergunningen, het registreren
van de structuur bij de Spaanse autoriteiten en het
naleven van belastingverplichtingen.

Wat doen we nog meer

Gespecialiseerd fiscaal advies en vermogensplanning

Nood aan fiscale optimalisatie, successie- of vermogensplanning?
U staat er niet alleen voor… voor al uw vragen kunt u zich laten
bijstaan door onze Preferred Partner, de internationale
accountants- en boekhoudgroep Baker Tilly.

Door hun jarenlange ervaring en hun specialisten op het terrein,
zowel in België als in Spanje, kennen zij elk aspect van een
vastgoedaankoop of investering in Spanje.

Afhankelijk van uw persoonlijke behoeften kunt u kiezen voor
een integrale begeleiding of advies op maat over één of
meerdere aspecten van het aankoopproces.

Beeldmerk Capston Services
Logo BakerTilly
Preferred Partner TLA

Uitstekende juridische ondersteuning

Voor alle juridische & technische begeleiding bij een aankoop in Spanje,
werkt Capston Services nauw samen met Spaanse advocaten en
architecten kantoor TLA, gespecialiseerd in vastgoed en bouwrecht,
immigratie, internationaal erfrecht en bouwvergunningen.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan u een ontzorgende
begeleiding worden aangeboden met  juridisch advies in één of
of meer onderdelen van het aankoopproces,
al naar gelang uw voorkeur.

Beeldmerk Capston Services

Contacteer ons

Contact

Heeft u een vraag, nood aan advies
of wenst u gewoon even kennis
te maken?

Neem gerust met ons contact op.
Wij laten heel snel van ons horen.

Capston Services
Sint-Onolfsdijk 91
B-9200 Dendermonde

+32 52 52 52 20
services@capston.be

Schakel JavaScript in uw browser in om dit formulier in te vullen.
Selectievakken